Zarejestruj się na Spotkanie Partnerów 23.04.2021
10:00 - 11:00

Program spotkania:


 • Dostęp do 10 godzin wartościowej wiedzy specjalnie dla resellerów IT.
 • Dostęp do 12 godzin szkoleń video od praktyków biznesu IT.
 • Nowe sposoby na zarabianie dodatkowych prowizji w programie partnerskim home.pl:
  - Subiekt123
  - Google Workspace
  - Rakuten.tv
  - LastPass
  - Norton 360
  - AnyDesk
  - McAffe
 • Sposoby na wyższe zarobki w programie partnerskim:
  - gdzie wzrosła prowizja - hosting WWW
  - dwuletnie i trzyletnie abonamenty – hosting WWW i Hosting Wordpress
  - prowizje przy cenie standardowej

 • Historia sukcesu partnera naszego programu partnerskiego.
 • Jak nasi partnerzy zarabiają wysokie prowizje na polecaniu usług IT.
 • Pierwsze kroki w panelu programu partnerskiego
 • Pytania od partnerów
 • Networking.
  Poznaj innych partnerów programu partnerskiego: webdeveloperzy, administratorzy IT, freelancerzy

E-mail

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako uczestnika wydarzenia Spotkanie Partnerów organizowanego przez home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000 złotych w całości opłaconym; KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242,  dalej jako: home.pl,  w celach promocyjnych, marketingowych, w tym na wykorzystanie przez home.pl wizerunku i/lub głosu, które obejmuje następujące czynności:   Utrwalenie mojego wizerunku i/lub głosu w formie zdjęcia lub w formie filmu, jakąkolwiek techniką wybraną przez Spółkę; w celu udostępnienia home.pl mojego wizerunku, wezmę udział w sesji fotograficznej lub nagraniowej, lub umożliwię home.pl utrwalenia mojego wizerunku i/lub głosu w innej formie wskazanej przez home.pl,  zwielokrotnianie wizerunku i/lub głosu dowolną techniką (w tym: stworzenie odbitek zdjęć, kopii filmu, zapisywanie/przechowywanie na wielu nośnikach elektronicznych jednocześnie, jednoczesna publikacja w różnych mediach, w tym w sieci Internet),  poddawanie wizerunku i/lub głosu modyfikacjom, w tym: digitalizacja, zapis elektroniczny (CD, DVD, pamięć komputera),  przetwarzanie obrazu, kadrowanie,  kompozycja, połączenie z muzyką, elementami innych zdjęć lub filmów, grafiką,  rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu bez ograniczeń terytorialnych w materiałach informacyjnych/promocyjnych/reklamowych dotyczących usług oferowanych przez home.pl, jak również w innych materiałach dotyczących home.pl w  tym w szczególności przez wprowadzanie wizerunku do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, do sieci Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci w szczególności: na stronach internetowych mediów społecznościowych (np. Instagram, Facebook, Youtube), na stronach internetowych home.pl (w tym: https://home.pl, https://klienci.home.pl), na innych wybranych przez home.pl stronach internetowych (np. fora dyskusyjne, strony internetowe kontrahentów),  Wymienione powyżej czynności prowadzące do finalnego przekazu wytworzonego z wykorzystaniem mojego wizerunku i/lub głosu nie wymagają mojej każdorazowej akceptacji.  KLAUZULA INFORMACYJNA  dla uczestników Spotkania Partnerów Zgodnie z RODO informujemy, że:   Administratorem Twoich danych osobowych jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000 złotych w całości opłaconym; KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242,  dalej jako: home.pl. Nasze dane kontaktowe: https://pomoc.home.pl/formularz-kontaktowy, infolinia 504 502 500  W home.pl został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz  skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@home.net.pl.   W przypadku, gdy jesteś Kontrahentem home.pl (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej) na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzali Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, wizerunek. Na podstawie Twojej zgody przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, wizerunek, dane kontaktowe  w celu zapewnienia Twojego udziału w wydarzeniu Spotkanie Partnerów.  W przypadku, gdy jesteś pracownikiem firmy (osoby), która uczestniczy w Spotkaniu Partnerów, na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, wizerunek, dane kontaktowe.   Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.  Twoje dane te nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom do państw spoza EOG.  Nie będą wobec Ciebie podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści danych osobowych Twoich oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osoby przed cofnięciem zgody.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.