Imię

E-mail

Nazwisko

Telefon

Miasto

EWENTUALNE DODATKOWE INFORMACJE

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących produktu Uwaga Słuchowa PRO na mój adres e-mail oraz kontakt telefoniczny w tej sprawie. Administratorem danych jest firma IXION sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul.Radlińska 45 b. Zostałem poinformowany(a) o przysługującym mi prawie do wglądu, modyfikacji i usunięciu moich danych.