EnMS Polska Sp. z o.o.

Chorzelów 11

39-331 Chorzelów

www.enms.pl

Obrazek

AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko uczestnika

E-mail uczestnika

Telefon uczestnika

Firma

Ulica, nr

Miasto

Kod pocztowy

NIP (jeśli dotyczy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach związanych z organizacją wydarzenia przez EnMS Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Chorzelowie 11, 39-331 Chorzelów) jako Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie, jednakże bez ich podania niemożliwa jest realizacja usługi. Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawienia, możliwości usunięcia a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”) oraz klauzuli informacyjnej EnMS Polska Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail od EnMS Polska Sp. z o. o. przez okres do odwołania niniejszego oświadczenia. Zgoda jest dobrowolna. Mogę wycofać zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest EnMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie (39-331), Chorzelów 11.

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA

1.800,00 zł + VAT

 

 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Cena nie obejmuje noclegów

 

 

Ilość miejsc ograniczona

 

 

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu potwierdzenia terminu oraz miejsca szkolenia

 

EnMS Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników. O ewentualnej zmianie terminu kursu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu.
W przypadku odwołania kursu w wybranym terminie i niemożności wzięcia udziału w kursie w nowym wyznaczonym terminie uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji uczestnika kursu w terminie krótszym niż 6 dni przed datą jego rozpoczęcia wiąże się z opłatą w wysokości 80% jego ceny.


Wpłat należy dokonywać na podstawie faktury Pro-forma- po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs - na konto:
EnMS Polska Sp. z o.o., Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów
PBS Bank | nr konta: 52 8642 1168 2016 6812 4184 0001. W tytule: data i tytuł kursu oraz imię i nazwisko uczestnika